עריכת דוחות כספיים

דוחות כספיים נערכים על ידי רואי חשבון מנוסים ובעל ידע חשבונאי מקיף, תוך תשומת לב מרבית לפרטים ולדיוק הדיווח, עמידה בכל הוראות התקינה המעודכנות ומתן הגילויים הנדרשים.

לעובדי הפירמה ניסיון וידע עשיר ביישום פרקטי של תקינה חשבונאית מיוחדת בעריכת הדוחות.

 

 

תוכנות לעריכת דוחות כספיים

מלאכת עריכת הדוחות הכספיים, מתבצעת באמצעים מתקדמים ותוך השארת נתיב ביקורת (Audit Trail), מלא ומהווה בסיס לחיסכון וייעול בתהליך הביקורת החיצונית. לאחר תהליך העריכה, הדו"חות עוברים בקרת איכות וסקירה של שותף במשרד. הדו"חות עוברים הגהה מלאה ועיצוב, טרם הגשתם לבעלי המניות, בנקים ולרשויות המס.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר בטופס הבא