מהי הצהרת הון?

 

הצהרת הון היא מצג מדויק של מצב הנכסים וההתחייבויות של בעל העסק לתאריך מסוים. הצהרת הון מוגשת למס הכנסה בדרך כלל כל 5 שנים והיא מהווה כלי של רשות המיסים לאתר הכנסות שלא דווחו למס הכנסה בטווח זמן זה.

ברשויות המס בודקים התאמה בין ההכנסות שדווח לרשות המס אל מול הגידול בהון של הנישום ובעת שיש הפרשים ייתכן שהייתה הכנסה שעליה בעל העסק לא דיווח. רשות המיסים תדרוש הסברים במקרה זה.

 

חשיבותה של הצהרת הון

 

קיימת חשיבות רבה בהכנת הצהרת הון מדויקת ככל הניתן, ולא לשכוח לציין את כל הנכסים והתחייבויות הקיימים לבעל העסק. הכנת הצהרת הון מדויקת ונכונה מונעת שאלות וברורים מיותרים בהמשך מצד רשויות המס.

הצהרת הון מוגשת על טופס 1219 של רשות המיסים בישראל.

למשרדנו ניסיון רב שנים בהכנת הצהרות הון למס הכנסה. קיימת חשיבות עליונה במילוי טופס 1219 (הצהרת הון) בצורה מדויקת ונכונה.

משרדנו על בסיס אנשי מקצוע מנוסים, מכין הצהרות הון לבעלי עסקים ונושים אשר נדרשו להגיש הצהרת הון מסיבות אחרות. ניסיון רב השנים יחד עם ידע מקצועי עדכני מאפשר למשרדנו להגיש הצהרות הון בצורה מדויקת והנכונה ביותר מבחינת בעל העסק והחוק.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר בטופס הבא