דו"ח שנתי על הכנסה מוגש כל שנה ומשקף את הכנסותיהם של שני בני הזוג מכל מקורות ההכנסה. אי הגשת הדו"ח במועד גוררת הטלת קנסות ואי נעימויות.

 

טופס 6111

עסקים חייבים לצרף לדו"ח טופס 6111 ו/או טופס 1320 המהווה בעצם דו"ח רווח והפסד שנתי לעסק. סיכום דו"ח שנתי על הכנסות מראה סעיפים רבים ודרישות רבות למילוי, אשר כל אחת מהן משפיע על גובה המס שישולם.

במשרדנו רואי חשבון מתמחים ובעלי ניסיון רב שנים בהכנת דוחות שנתיים למס הכנסה. בפקודת מס הכנסה קיימים סעיפים רבים המקנים אפשרות לתשלום מס מופחת. על מנת למנוע תשלום מס ביתר, קיימת חשיבות עליונה לברר את כל הניכויים, הזיכויים והקיזוזים להם זכאי בעל העסק. משרדנו על בסיס אנשי מקצוע מנוסים, מתעדכן באופן שוטף על כל שינוי בפקודת מס הכנסה.

ניסיון רב השנים יחד עם ידע מקצועי עדכני מאפשר למשרדנו להגיש דוחות שנתיים על הכנסה בצורה המדויקת והנכונה ביותר מבחינת בעל העסק והחוק.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר בטופס הבא