דוח על הצהרת הון

(או בשפה המקצועית: דין וחשבון על רכוש והתחייבויות)

הצהרת ההון נותנת תמונה מלאה של כלל הנכסים וההתחייבויות של הנישום, בן/בת הזוג וילדיהם עד גיל 18 לתאריך מסוים לפי דרישה של רשויות המס.

ככלל, כל מי שפותח תיק במס הכנסה יצטרך להגיש בשלב כלשהו דוח הצהרת הון לרשות המיסים, כאשר לא ניתן לדעת מתי בדיוק תתקבל בקשה רשמית להגשת הדוח. הדרישה למילוי והגשת ההצהרה היא על פי שיקול הדעת של רשות המיסים.

מטרת ההצהרה הינה לסייע לרשויות המס בבדיקת נכונותם ודיוקם של הדוחות הכספיים השנתיים שהוגשו על ידי הנישום במהלך שנות הפעילות של עסקו, בתקופה שבין הצהרת הון אחת לקודמתה, אלא אם מדובר בהצהרת הון ראשונה אשר מהווה נקודת ייחוס לגבי ההצהרות שנידרש אליהן בהמשך.

את הדוח יש להגיש בתוך 120 יום ממועד הבקשה. חשוב להקפיד בנושא שכן אי הגשת דוח במועד גורר קנסות וסנקציות נוספות!

 

המסמכים הדרושים לצורך הכנת הצהרת הון כוללים בין היתר:

 

1. נכסי מקרקעין בארץ ובחו"ל – חוזה רכישה, קבלות בגין העלות המלאה, קבלות בגין שכ"ט לעו"ד מתווכים ומס רכישה, השקעות ושיפוצים בנכס וכו'.

2. אישור יתרת קרן של הלוואות/משכנתאות.

3. אישור מהבנקים על כלל היתרות מכל הבנקים בארץ או בחו"ל ועל שמם של כל בני המשפחה לרבות חשבונות עו"ש, פיקדונות, חסכונות והלוואות – יתרת קרן בלבד.

4. אישורים מכל חשבונות הבנק ו/או בתיי השקעות (חברות ביטוח) בגין יתרת השקעות בניירות ערך סחירים וקרנות נאמנות (לפי עלות) בארץ ו/או בחו"ל.

5. מסמכים בגין רכישות של כלי רכב שהיו מצויים ברשותכם בהעדרם יש להביא צילום רישיון רכב והצהרה על עלות

6. אישורים מאנשים פרטיים שחייבים לכם כסף או שאתם חייבים להם.

7. רשימת תכולת כספת, במידה ויש.

8. רשימת חפצי אומנות כגון תמונות, פסלים, שטיחים, מטבעות וכו' – במידה ומדובר בסכומים גדולים ומהותיים.

9. רשימת תכשיטים – במידה ומדובר בסכומים גדולים ומהותיים.

10. הצהרה על כספים במזומן אשר מוחזקים בבית לרבות במטבע חוץ.

11. במידה ואחד מבני הזוג הינו בעל עסק ו/או בעל מניות בחברה בארץ/בחו"ל עליו להציג אסמכתאות לגבי אחוז השקעתו, סכום ההשקעה והיתרה שלו בספרי אותו עסק או חברה.

12. אישורים לצורך הצהרת הון ליום הקובע מקופות גמל וקרנות השתלמות.

13. אישורים לצורך הצהרת הון ליום הקובע בגין סכומים מצטברים של הפרמיות בפוליסות ביטוחי חיים.

14. רשימת תכולת הבית של רהוט, ציוד חשמלי וחפצים אחרים יקרי ערך. אציין כי ניתן להשתמש בהערכת שווי שמבוצעת על ידי חברות הביטוח בעת עריכת ביטוח לדירה.

 

ישנה חשיבות מכרעת להכנה מקצועית של הצהרת ההון הראשונה על ידי בעל מקצוע, משום שהיא מהווה בסיס לכל יתר ההצהרות שתבאנה בהמשך.

בהצלחה רבה!

כתיבת תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם. שדות החובה מסומנית בכוכבית *

3 + 16 =

פרסם תגובה